Trang chủ Giới thiệu Học sinh Giáo viên Thiết bị Thư viện Thi đua Tài nguyên Trang vàng Hệ thống

Giới thiệu sách

Tìm kiếm

E-book

Kho tư liệu

Nhập sách

Cho mượn

Nhận lại

Thống kê

Kiểm kê

Xem và in

Học sinh

Giáo viên

Hướng dẫn

Đăng nhập
HỆ THỐNG QUẢN LÍ NHÀ TRƯỜNG

NĂM HỌC 2017 - 2018
Giáo viên mượn 346 bản - Đạt tỉ lệ: 15.73 bản/1 gv
Học sinh mượn 1516 bản - Đạt tỉ lệ: 5.17 bản/1 hs

Trưởng ban biên tập: Nguyễn Văn Lâm - Hiệu trưởng
Địa chỉ: Thôn An Điềm - Xã Cẩm Định - Huyện Cẩm Giàng -Tỉnh Hải Dương-ĐT:03203780326
Web: http://thcscamdinh.camgiang.edu.vn - Email: truongthcscamdinhcg@gmail.com
2018 20 4/20/2018 4  
0
0
0
0
30295509 THCS Cẩm Định Cẩm Giàng